پلتفرم‌ها

پیاده سازی راحت بر روی هر پلتفرمی

چابک روی هر پلتفرمی قابل استفاده است

ما برای هر پلتفرم راهنمای کاملی ایجاد کرده‌ایم تا شما در کوتاه‌ترین زمان چابک را به برنامه یا نرم‌افزار خود اضافه کنید.