داده‌های سفارشی کاربر

در این صفحه می‌توانید برای کاربرانتان اطلاعات، ویژگی‌ها (attributes) و تگ اضافه کنید. ثبت اطلاعات هر کاربر به تعامل شما با او کمک می‌کند طوری که می‌توانید پیام‌های شخصی‌سازی شده برایشان ارسال کنید.مدیریت اطلاعات کاربر (User Attributes)


شما می‌توانید اطلاعات و داده‌هایی که از کاربرانتان دارید را در پروفایل او مدیریت کنید و در تعامل با او از آن‌ها استفاده کنید.

عکس مربوطه


ثبت اطلاعات کاربر

با فراخوانی متد زیر می‌توانید اطلاعات و سوابق کاربر را جمع‌آوری و ذخیره کنید:

HashMap<String, Object> userInfo = new HashMap<>();

userAttribute.put("firstName", "محمدرضا");
userAttribute.put("lastName", "اخوان");
userAttribute.put("age", 35);
userAttribute.put("gender", "مرد");

AdpPushClient.get().setUserAttributes(userAttribute);

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل>جزئیات دستگاه>کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه

نکته: در نسخه‌های ۲.۱۶.۰ یا پایین‌تر از متد زیر استفاده کنید:

HashMap<String, Object> userInfo = new HashMap<>();

userInfo.put("firstName", "محمدرضا");
userInfo.put("lastName", "اخوان");
userInfo.put("age", 35);
userInfo.put("gender", "مرد");

AdpPushClient.get().setUserInfo(userInfo);


دریافت اطلاعات کاربر

برای دریافت اطلاعات کاربر متد زیر را فراخوانی کنید:

AdpPushClient.get().getUserAttributes(userAttribute);


افزایش داده‌های کمیتی کاربر

شما می‌توانید داده‌های کمیتی کاربر را مانند بازدید از محصول یا صفحه‌ای، خرید آیتم خاصی و .. را به تعداد دلخواهتان افزایش دهید. برای این کار متد زیر را فراخوانی کنید:

AdpPushClient.get().incrementUserAttribute("visit_comedy_shows");
AdpPushClient.get().incrementUserAttribute("visit_comedy_shows", 5);

همچنین این متد از آرایه‌ای از اطلاعات کاربر (attribute) هم پشتیبانی می‌کند. به نمونه زیر دقت کنید:

ArrayList<String> attributes = new ArrayList<>();

attributes.add("comedy_movie");
attributes.add("action_movie");
attributes.add("view_movie_detail");

AdpPushClient.get()
        .incrementUserAttribute(attributes);

کد بالا به هر کدام از attributeها یک عدد اضافه می‌کند.

برای اضافه کردن تعداد دلخواه می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

HashMap<String, Double> attributes = new HashMap<>();
        
attributes.put("comedy_movie", 5d);
attributes.put("action_movie", 2d);
attributes.put("view_movie_detail", 1d);
        
AdpPushClient.get()
        .incrementUserAttribute(attributes);مدیریت تگ‌ها


یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان Premium_User اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد addTag، شما می‌توانید به کاربر یک یا مجموعه‌ای از Tagها اختصاص دهید:

//Add a tag to current user.
AdpPushClient.get().addTag("TAG_NAME", new Callback() {...});

//Add array of tags to current user.
AdpPushClient.get().addTag(new String[]{"TAG_NAME_1", "TAG_NAME_2"}, new Callback() {...});

در مثال زیر به کاربر جاری تگ Premium_User اختصاص داده شده است:

AdpPushClient.get().addTag("Premium_User", new Callback() { 
	@Override 
	public void onSuccess(Object value) { 
		Log.d(TAG, "Successfully added tag to current user devices"); 
	} 
 
	@Override 
	public void onFailure(Throwable value) { 
		Log.d(TAG, "Couldn't add tag to current user devices"); 
	} 
});

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید:

مشترک چابک


همچنین با توجه به پشتیبانی این متد از آرایه‌ای از تگ‌ها می‌توانید مانند زیر چند تگ را یکجا به کاربر اضافه کنید:

String[] tagsName = new String[]{"GUEST","MALE"}; 
 
AdpPushClient.get().addTag(tagsName, new Callback() { 
	@Override 
	public void onSuccess(Object value) { 
		Log.d(TAG, "Successfully added tags to current user devices"); 
	} 
	@Override 
	public void onFailure(Throwable value) { 
		Log.d(TAG, "Couldn't add tags to current user devices"); 
	} 
});

نکته : شما می‌توانید کاربران مهمان اپلیکیشنتان را با گذاشتن تگ GUEST گروه‌بندی کنید.


حذف تگ

با استفاده از متد removeTag، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر جاری را حذف کنید:

AdpPushClient.get().removeTag("TAG_NAME", new Callback() {...});

برای نمونه کد زیر تگ Premium_User را از کاربر جاری حذف می‌کند.

AdpPushClient.get().removeTag("Premium_User", new Callback() { 
	@Override 
	public void onSuccess(Object value) { 
		Log.d(TAG, "Successfully removed tag to current user devices"); 
	} 
 
	@Override 
	public void onFailure(Throwable value) { 
		Log.d(TAG, "Couldn't remove tag to current user devices"); 
	} 
});

همچنین با توجه به پشتیبانی این متد از آرایه‌ای از تگ‌ها می‌توانید مانند زیر چند تگ را یکجا از کاربر حذف کنید:

String[] tagsName = new String[]{"GUEST", "MALE"};

AdpPushClient.get().removeTag(tagsName, new Callback() {
	@Override
	public void onSuccess(Object value) {
		Log.d(TAG, "Remove array of tags onSuccess: called");
	}

	@Override
	public void onFailure(Throwable t) {
		Log.d(TAG, "Remove array of tags onError: called, message: " + t.getMessage());
	}
});

نکته: برای حذف همه تگ‌های یک کاربر می‌توانید در متد بالا، جای نام تگ‌ها را خالی بگذارید.