رصد رفتار درون‌برنامه‌ای ویرایش

شما می‌توانید رفتارهای کاربر را در اپلیکیشن خود به طور لحظه‌ای رصد کنید و علاوه بر گرفتن بازخورد، براساس این رفتارها آن‌ها را دسته‌بندی کنید و برایشان پیام بفرستید. همچنین آمار رفتار کاربران را می‌توانید تحلیل کنید.


متد رصد

برای رصد رفتارها باید از متد track استفاده کنید. این متد دارای ورودی نام و داده رفتار (YOUR_TRACK_NAME,data) می‌باشد.

//Objective-C
[self.manager track:@"YOUR_TRACK_NAME" data:@{@"KEY":@"VALUE"}];
//Swift
self.manager.track("YOUR_TRACK_NAME", data: ["KEY":"VALUE"])

نکته : مقدار data در متد track یک داده مربوط به رفتار می‌تواند باشد. شما این مقدار را می‌توانید به عنوان NSDictionary همراه رفتار در نظر بگیرید.

پس از اعمال کد بالا، رفتار با هر بار رخ دادن به همراه زمان وقوع ذخیره خواهد شد.

به عنوان مثال می‌خواهید رفتار افزودن به سبد خرید از فروشگاه اینترنتی خودتان را رصد کنید. برای ثبت این رفتار کد زیر را با الگوی بالا وارد می‌نماییم.

نمونه:

//Objective-C
[self.manager track:@"add-to-card" data:@{@"value":@(35000)}];
//Swift
self.manager.track("add-to-card", data: ["value":35000])

‍‍‍نکته: در متد track در صورتی که به value مقدار عددی بدهید، آن رفتار در سگمنت با پیشوند آخرین و مجموع اضافه می‌شود. اما در صورتی که مقدار غیر عددی (string) بدهید، آن رفتار فقط با پیشوند آخرین به سگمنت اضافه می‌شود.


رصد درآمد (Tracking Revenue)

شما می‌توانید در‌آمدی که کاربران با نشان دادن رفتاری از خود (مانند خرید) تولید می‌کنند را رصد و ذخیره کنید. این کار را باید با متد trackPurchase انجام دهید. به عنوان مثال کاربر خریدی را با ارزش ۵۰ هزار تومان انجام داده است.

نمونه:

//Objective-C
ChabokEvent *chabokEvent = [[ChabokEvent alloc]
                initWithRevenue:20000
                currency:@"RIAL"];
  
[PushClientManager.defaultManager trackPurchase:@"Purchase"
                    chabokEvent:chabokEvent];
//Swift
let chabokEvent = ChabokEvent(revenue: 20000, currency: "RIAL")

PushClientManager.default().trackPurchase("Purchase", chabokEvent: chabokEvent)


ارسال پیام براساس رفتار

رفتارهایی که شما برای رصد تعیین می‌کنید به صورت خودکار در بخش ارسال پیام متنی پنل در قسمت سگمنت با سه پارامتر اولین، آخرین و تعداد اضافه خواهند شد. در نتیجه از این راه می‌توانید براساس آن رفتارها کاربرانتان را دسته‌بندی کنید و برایشان پیام ارسال کنید.

در ادامه مثال بالا، اکنون می‌خواهید برای کسانی که پوشاک خریداری کرده‌اند پیامی بفرستید که آن‌ها را از رسیدن کالکشن‌های جدید فصل خبردار کنید.

عکس مربوطه


تحلیل رفتار

رفتاری که شما برای رصد تعیین می‌نمایید هم به صورت جمعی از سوی همه کاربران:

 • تب رفتارها در داشبورد

عکس مربوطه

عکس مربوطه

و هم به صورت فردی از سوی هر کاربر قابل بررسی می‌باشد:

 • تاریخچه رویداد‌ها در جزئیات دستگاه

عکس مربوطه