لیست تغییرات کتابخانه

نسخه ۱.۱۷.۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

تغییرات

 • افزودن متدهای addTags و removeTags برای پشتیبانی از آرایه‌ای از تگ‌ها
 • بهبود Register مجدد کاربر با قابلیت تغییر userId از متد register
 • حل مشکل LaunchCount و LaunchTime برای زمانی که اپ از طریق ‌Location در Background باز می‌شود

نسخه ۱.۱۷.۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷

تغییرات

 • افزودن متد track:data برای رصد تعامل کاربر
 • افزودن متد screenView برای ذخیره رفتار کاربر در هر صفحه با مدت هر session
 • افزودن قابلیت automaticallyTrackScreens برای رصد خودکار صفحه
 • افزودن قابلیت sessionTimeout برای تعیین زمان پایان هر session در background
 • حل مشکل چک کردن NULL در payload RichNotification

ارتقا

 • تفییر پیش‌فرض live برای متد publishEvent به YES

نکته : کسانی که در نسخه‌های پایین‌تر از پیش‌فرض default متد publishEvent استفاده می‌کردند برای حفظ تنظیمات قبلی‌شان بهتر است اکنون از پیش‌فرض publishEvent:data:live با مقدار NO برای live استفاده کنند.

نسخه ۱.۱۶.۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

تغییرات

 • افزودن قابلیت یکتا سازی دستگاه
 • افزودن قابلیت تشخیص وضوح تصویر و نوع مجوز دسترسی به موقعیت مکانی
 • حل مشکل قطع شدن اتصال در حالت باز شدن اپلیکیشن توسط موقعیت مکانی
 • حل مشکل تشخیص باز شدن برنامه به هنگام باز شدن اپلیکیشن توسط موقعیت مکانی

نسخه ۱.۱۶.۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹

تغییرات

 • حل مشکل عدم ارسال پوش نوتیفیکیشن برای کاربرانی که دسترسی DENIED داده‌اند.

نسخه ۱.۱۶.۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۱

تغییرات

 • پشتیبانی از قابلیت Rich Notification برای iOS 10 به بالا
 • قابلیت تشخیص غیرفعال کردن پوش نوتیفیکیشن توسط کاربر DENIED
 • افزودن property enableLog جهت فعال/غیرفعال سازی گزارش‌های چابک
 • تشخیص زمان نصب اپلیکیشن
 • تشخیص شناسه اپلیکیشن bundleIdentifier

نسخه ۱.۱۵.۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

تغییرات

 • استفاده از کلیدهای title و body به منظور نمایش عنوان و متن در Notification
 • تشخیص نصب جدید و باز شدن برنامه (دسترسی به این رویدادها به کمک کلیدهای kPushClientDetectAppNewInstall و kPushClientDetectAppWasLaunched)
 • حل مشکل متد deviceSubscriptions به هنگام فراخوانی قبل از متد registerUser:
 • اعلان خطا به هنگام فراخوانی متد updateNotificationSettings:sound:alert: قبل از رجیستر شدن کاربر

نسخه ۱.۱۵.۰ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸

ارتقا

 • از متد registerUser: بجای متد registerAgainWithUserId:، جهت تغییر userId استفاده کنید. برای تغییر نام کاربری، چابک به صورت خودکار userId قدیمی را به صورت کامل پاک کرده و userId جدید را در سرور ثبت می‌کند.
 • تغییر پیش فرض متد SetDevelopment به مقدار YES،‌ به این معنی که محیط کلاینت چابک بصورت پیش‌فرض حالت تست (sandbox) می‌باشد.

تغییرات

 • تغییر پیش فرض متد SetDevelopment به مقدار YES.
 • حل مشکل نمایش هشدار background
 • حذف متد registerAgainWithUserId:.

نسخه ۱.۱۴.۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۳

تغییرات

 • publish موقعیت مکانی به صورت live

نسخه ۱.۱۴.۰ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

ارتقا

 • عضویت در کانال عمومی به صورت CHANNEL_NAME و در کانال خصوصی به صورت private/CHANNEL_NAME امکان پذیر است.
 • تغییر نام متد enableEventDelivery:forPublic: به subscribeEvent:
 • تغییر نام متد enableEventDelivery: به subscribeEvent:installationId:
 • تغییر نام متد getRegistrationId به getInstallationId
 • اجباری کردن property messageBody در کلاس PushClientMessage

تغییرات

 • افزودن متد جدید برای عضویت روی یک رویداد (unsubscribeEvent: و unsubscribeEvent:installationId:)
 • افزودن متد جدید برای ارسال پیام به صورت خصوصی (publish:toChannel:withText:)
 • افزودن delegate method جدید برای مدیریت خطاها در متدهای subscribe، unsubscribe و publish (pushClientManagerDidSubscribed: و pushClientManagerDidSubscribed: و pushClientManagerDidFailInSubscribe: و pushClientManagerDidFailInUnsubscribe: و pushClientManagerDidFailInPublish:)
 • شخصی سازی داده ارسال موقعیت مکانی با استفاده از closure customizeGeoData