لیست تغییرات کتابخانه

نسخه ۱.۱۶.۱

تغییرات

 • حل مشکل عدم ارسال پوش نوتیفیکیشن برای کاربرانی که دسترسی DENIED داده‌اند.

نسخه ۱.۱۶.۰

تغییرات

 • پشتیبانی از قابلیت Rich Notification برای iOS 10 به بالا
 • قابلیت تشخیص غیرفعال کردن پوش نوتیفیکیشن توسط کاربر DENIED
 • افزودن property enableLog جهت فعال/غیرفعال سازی گزارش‌های چابک
 • تشخیص زمان نصب اپلیکیشن
 • تشخیص شناسه اپلیکیشن bundleIdentifier

نسخه ۱.۱۵.۱

تغییرات

 • استفاده از کلیدهای title و body به منظور نمایش عنوان و متن در Notification
 • تشخیص نصب جدید و باز شدن برنامه (دسترسی به این رویدادها به کمک کلیدهای kPushClientDetectAppNewInstall و kPushClientDetectAppWasLaunched)
 • حل مشکل متد deviceSubscriptions به هنگام فراخوانی قبل از متد registerUser:
 • اعلان خطا به هنگام فراخوانی متد updateNotificationSettings:sound:alert: قبل از رجیستر شدن کاربر

نسخه ۱.۱۵.۰

ارتقا

 • از متد registerUser: بجای متد registerAgainWithUserId:، جهت تغییر userId استفاده کنید. برای تغییر نام کاربری، چابک به صورت خودکار userId قدیمی را به صورت کامل پاک کرده و userId جدید را در سرور ثبت می‌کند.
 • تغییر پیش فرض متد SetDevelopment به مقدار YES،‌ به این معنی که محیط کلاینت چابک بصورت پیش‌فرض حالت تست (sandbox) می‌باشد.

تغییرات

 • تغییر پیش فرض متد SetDevelopment به مقدار YES.
 • حل مشکل نمایش هشدار background
 • حذف متد registerAgainWithUserId:.

نسخه ۱.۱۴.۱

تغییرات

 • publish موقعیت مکانی به صورت live

نسخه ۱.۱۴.۰

ارتقا

 • عضویت در کانال عمومی به صورت CHANNEL_NAME و در کانال خصوصی به صورت private/CHANNEL_NAME امکان پذیر است.
 • تغییر نام متد enableEventDelivery:forPublic: به subscribeEvent:
 • تغییر نام متد enableEventDelivery: به subscribeEvent:installationId:
 • تغییر نام متد getRegistrationId به getInstallationId
 • اجباری کردن property messageBody در کلاس PushClientMessage

تغییرات

 • افزودن متد جدید برای عضویت روی یک رویداد (unsubscribeEvent: و unsubscribeEvent:installationId:)
 • افزودن متد جدید برای ارسال پیام به صورت خصوصی (publish:toChannel:withText:)
 • افزودن delegate method جدید برای مدیریت خطاها در متدهای subscribe، unsubscribe و publish (pushClientManagerDidSubscribed: و pushClientManagerDidSubscribed: و pushClientManagerDidFailInSubscribe: و pushClientManagerDidFailInUnsubscribe: و pushClientManagerDidFailInPublish:)
 • شخصی سازی داده ارسال موقعیت مکانی با استفاده از closure customizeGeoData