پیام چابک

دریافت پیام چابک

شما می‌توانید از طریق قرار دادن listener بر روی ‍message، پیام‌های جدید چابک را دریافت نمایید.

chabok.on('message', msg => {
  messageArray.push({
       _id: msg.id,
       text: msg.content,
       createdAt: msg.createdAt,
  })
})  

عضویت روی کانال‌ها

عضویت یک کاربر روی یک کانال برای دریافت پیام‌های ارسالی روی آن کانال subscribe نامیده می شود و لغو آن unsubscribe نامیده می شود. چابک به طور پیش فرض هر کاربر را روی یک کانال شخصی (بر اساس شناسه کاربر) ثبت نام می‌کند.

نکته: نام کانال به صورت پیش‌فرض به عنوان کانال عمومی در نظر گرفته می‌شود و اگر شما می‌خواهید کاربر را روی کانال شخصی ثبت‌نام کنید کافی است قبل از نام کانال عبارت /private را اضافه نمایید.