امکانات‌ چابک

مدیریت تگ ها

یکی از مهمترین ابزارهای دسته‌بندی کاربران، استفاده از Tag می باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت دسته‌بندی کرده و بر اساس جنسیت آنها پیام خاصی را ارسال کنید و یا کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند، یک Tag با عنوان Premium_User به آنها اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید :

chabok.addTag("Premium_User")

همچنین می‌توانید با استفاده از overload دیگر این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید :


chabok.addTag("Premium_User")
  .then( count => {
    console.log(`Premium tag was assign to ${chabok.getUserId} user with ${count} devices")
  })
  .catch( err => console.log("An error happend adding tag ..."))

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید :

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید :

chabok.removeTag("Premium_User")

شناسه دستگاه در چابک

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید :

chabok.getInstallationId()

اتصال با سرور

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن،میتوانید از متد زیر استفاده کنید:

connecting: دریافت وضیت در حال اتصال

chabok.on('connecting', _ => {status = 'Connecting ...'}); 

connected: دریافت وضعیت اتصال برقرار شده است

chabok.on('connected', _ => {status = 'connected ...'}); 

disconnected: دریافت وضعیت اتصال قطع شده است

chabok.on('disconnected', _ => {status = 'disconnected ...'});