امکانات‌ دیگر

چابک متناسب با نیاز شما امکانات دیگری را هم در اختیارتان می گذارد. در این صفحه می‌توانید از وضعیت اتصال سرور و کلاینت مطلع شوید. شناسه‌های دستگاه و کاربر خود را از چابک دریافت نمایید.


ثبت اطلاعات کاربر

شما می‌توانید اطلاعاتی که از کاربر دارید (مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن و …) را به طور دلخواه با استفاده از متد زیر، در پروفایل او ثبت کنید:

this.chabok.setUserInfo({
        firstName: 'مهدی',
        lastName: 'یعقوبی',
        age: ۱۹,
        gender: 'مرد'
      });

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل>جزئیات دستگاه>کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطهدریافت شناسه کاربر

چابک شناسه کاربر را پس از ثبت به صورت رمزنگاری شده در حافظه دستگاه ذخیره می‌کند. توصیه می‌شود از ذخیره‌سازی این شناسه خودداری کنید و با استفاده از متد getUserId شناسه کاربر را دریافت کنید:

chabok.getUserId()دریافت شناسه دستگاه

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.getInstallationId()وضعیت اتصال به سرور

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن، می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

connecting: دریافت وضیت در حال اتصال

chabok.on('connecting', _ => {status = 'Connecting ...'}); 

connected: دریافت وضعیت اتصال برقرار شده است

chabok.on('connected', _ => {status = 'connected ...'}); 

disconnected: دریافت وضعیت اتصال قطع شده است

chabok.on('disconnected', _ => {status = 'disconnected ...'});