لیست تغییرات کتابخانه

نسخه ۰.۴.۲

 • رفع مشکل عضویت بر روی کانال‌های عمومی توسط متد subscribe
 • بهبود عملکرد ارسال پیام به وسیله متد publish

نسخه ۰.۴.۱

 • حذف متد enableEventDelivery

  در صورت استفاده از متد enableEventDelivery باید آن را با متد subscribeEvent جایگزین نمایید.

نسخه ۰.۴.۰

 • افزودن قابلیت عضویت و لغو عضویت از یک کانال با استفاده از متد‌های subscribe و unSubscribe

 • افزودن قابلیت عضویت و لغو عصویت از یک رویداد با استفاده از متدهای subscribeEvent و unSubscribeEvent

نسخه ۰.۳.۴

 • بهبود پایداری اتصال با چابک

 • افزودن تنظیمات جهت غیرفعال سازی اتصال بلادرنگ چابک

نسخه ۰.۳.۳

 • حل مشکل اتصال به چابک در مرورگرهایی که Service worker را پشتیبانی نمی‌کنند.

نسخه ۰.۳.۲

 • افزودن قابلیت عدم نمایش Notification

نسخه ۰.۳.۱

 • ساختار جدید برای ایجاد و استفاده از چابک

نسخه ۰.۳.۰

 • حل مشکل اتصال به چابک در زمان باز بودن چندین صفحه

نسخه ۰.۲.۰

 • افزودن Service Worker چابک برای دریافت پیام‌ها در پس‌زمینه

 • نمایش Push Notification در مرورگر

نسخه ۰.۱.۶

 • افزودن قابلیت ارسال و دریافت پیام‌های چابک