راه‌اندازی چابک

مقدار‌دهی اولیه

برای ارتباط با سرور چابک، لازم است یک نمونه از کلاس chabokpush بسازید و آن را مقدار دهی کنید. برای مقدار دهی اولیه می‌بایست از طریق متد chabok اطلاعات حساب چابک و تنظیمات اولیه را وارد نمایید.ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است.

const auth = {
  appId: 'APP_ID',
  apiKey: 'API_KEY',
  username: 'USERNAME',
  password: 'PASSWORD',
  devMode:true
}
const options={silent: true}
const chabok = new chabokpush.Chabok(auth, options)

chabok.register('012345678910111213')

نکته : برای استفاده از چابک در محیط عملیاتی مقدار devMode را False کنید.

نکته : در صورتی که مقداردهی اولیه به درستی اعمال شده باشد، می‌توانید اطلاعات دستگاه متصل خود را در بخش مشترکین پنل چابک مشاهده کنید.

رویدادهای وضعیت اتصال

connecting: دریافت وضیت در حال اتصال

chabok.on('connecting', _ => {status = 'Connecting ...'}); 

connected: دریافت وضعیت اتصال برقرار شده است

chabok.on('connected', _ => {status = 'connected ...'}); 

disconnected: دریافت وضعیت اتصال قطع شده است

chabok.on('disconnected', _ => {status = 'disconnected ...'}); 

تنظیمات اولیه

توضیحات نوع پیش فرض پارامتر
    Object [options]
فعال/غیرفعال سازی ارتباط آنی True Object [options.realtime]
    Object [options.webpush]
فعال‌سازی پوش ‌نوتیفیکیشن False Object [options.webpush.enabled]
دریافت مخفی پیام True Boolean [options.silent]