پیام‌ها

پس از ارسال پیام‌ها به کاربران مورد نظر، می‌توانید با توجه به ذخیره شدن همه آن‌ها در پنل چابک، از جزئیات کامل آن برای بررسی استفاده کنید. در صندوق پیام تفکیکی بین کمپین‌ها و پیام‌ها صورت گرفته است. به این ترتیب که پیام‌هایی که شما در تب ارسال برای کاربرانتان ارسال می‌کنید همگی در کمپین‌ها ذخیره می‌شود و آن‌هایی که شما جداگانه به صورت فردی از تب مشترکین ارسال می‌ کنید در پیام‌ها ذخیره می‌گردد.

عکس مربوطه

کمپین‌ها

این قسمت مخصوص پیام‌های دسته جمعی است که برای گروهی از کاربران‌تان ارسال کرده‌اید. تمام جزئیات پیام‌های ارسالی از جمله تاریخ و ساعت ارسال و تحویل، محتوا، گیرندگان، سیاست تحویل، آمار تحویل و آمار اعلان برای شما قابل مشاهده است.

عکس مربوطه

پیام

این قسمت برای پیام‌های فردی است که شما برای هر کاربر جداگانه ارسال می‌کنید. برای این قسمت هم جزئیات بالا در هر پیام آمده است.

عکس مربوطه

نمادهای وضعیت پیام

در بخش پیام‌ها، نمادهایی برای نمایش وضعیت تحویل آن‌ها به کار برده شده‌اند. برای اطلاع از معانی هریک از نمادها و خطاهای مربوط به ارسال پیام‌ها به تصویر و متن زیر دقت نمایید.

عکس مربوطه

۱- در صف انتظار (در پیامی که مشاهده می‌کنید، اپ هنوز برای دریافت پیام چابک باز نشده است.)

۲- دریافت موفق نوتیفیکیشن توسط دستگاه اندروید (وجود ۲ تیک برای نوتیفیکیشن فقط برای اندروید است. اولی برای دریافت موفق نوتیفیکیشن توسط گوگل است، دومی هم دریافت موفق نوتیفیکیشن توسط دستگاه کاربر است.)

۳- خطای دریافت پیام چابک (در اینجا به دلیل باز نشدن اپ پس از ارسال پیام)

۴- دریافت موفق پیام چابک

۵- ارسال موفق نوتیفیکیشن

۶- عدم دریافت نوتیفیکیشن به دلیل باز بودن اپ

۷- عدم وجود دستگاه مورد نظر

۸- عدم عضویت کاربر در کانال

۹- ارسال موفق وب‌پوش

۱۰- عدم همخوانی تنظیمات پوش‌نوتفیکیشن APN با تنظیمات اپلیکیشن. (DeviceTokenNotForTopic برای آی‌اواس و SENDER_ID_MISMATCH برای اندروید)

۱۱- GONE و Device_Unregisterd به معنی حذف اپلیکیشن توسط کاربر

۱۲- ‌‌‌‌‌‌‌BadDeviceToken به معنی استفاده از Simulator آی‌اواس