ترکر

ترکرها (یا شمارنده‌ها) ابزاری برای اندازه‌گیری نتایج کمپین‌های تبلیغاتی هستند؛ با این مکانیزم که داده‌های آماری کمپین (مانند تعداد کلیک، نصب، منابع هر کدام و …) را در اختیار شما می‌گذارند تا با تحلیل آن‌ها بتوانید کمپین‌های جذب کاربر خود را بهینه‌سازی کنید.

در این قسمت شما می‌توانید برای کمپین‌های نصب خود، ترکر تعریف کنید. برای این کار باید نام و لینک مقصدی کمپینتان را ثبت کنید. پس از فعال کردن ترکر می‌توانید آمار لحظه‌ای آن را مشاهده کنید.


ایجاد ترکر جدید

شما می‌توانید علاوه بر نام و لینک مقصد به ترکر خود فیلترهای دیگری هم مانند شبکه و گروه تبلیغاتی، پارامتر، لینک کال‌بک و محدوده اتریبیوشن اضافه کنید:


عکس مربوطه عکس مربوطه


نکته: ترکرها به طور معمول نصب را اولین بازدید حساب می‌کنند (مانند سرویس ادجاست)، اما مزیت ترکر چابک در شمارش نصب این است که شما می‌توانید علاوه بر مدل ادجاست نصب را پس از ورود کاربر و احراز هویت او در اپلیکیشنتان تعریف کنید. با این کار شما یک اقدام دیگری برای جلوگیری از تقلب در شمارش نصب انجام می‌دهید، به این دلیل که امضاهای کاربر، قبل و بعد از ثبت او (register) مطابقت داده می‌شوند و در صورت تایید به عنوان یک نصب سالم در نظر گرفته می‌شوند.


شبکه و گروه تبلیغاتی

شما می‌توانید شبکه و گروه تبلیغاتی خود را به ترکر اضافه کنید. با این کار شما ترکرهای خود را گروه‌بندی می‌کنید تا آن‌ها را به صورت جداگانه تحلیل کنید.

پارامترها

از این طریق شما می‌توانید پارامترهایی را مانند منبع، نوع و یا نام کمپین نصب خود را همراه ترکر داشته باشید.

عکس مربوطه


کال‌بک

شما می‌توانید به ترکر خود لینک کال‌بک اضافه کنید. در اختصاص لینک کال‌بک، شما ‌می‌توانید یک سری پارامتر هم در کال‌بک درخواست دهید. این پارامترها در جدول‌های زیر قابل مشاهده هستند. شما می‌توانید هر کدام از ان پارامترها را به دلخواه خودتان انتخاب کنید.

جدول پارامترهای کال‌بک کلیک

پارامترها توضیح
id شناسه ترکر
name نام ترکر
eventType نوع رویداد (کلیک، نصب و...)
osName سیستم‌عامل
osVersion نسخه سیستم‌عامل
deviceModel مدل دستگاه
deviceManufacturer برند دستگاه
ip آی‌پی کاربر
clickAt زمان کلیک


جدول پارامترهای کال‌بک نصب

پارامترها توضیح
id شناسه ترکر
name نام ترکر
eventType نوع رویداد (کلیک، نصب و ...)
osName سیستم‌عامل
osVersion نسخه سیستم‌عامل
deviceModel مدل دستگاه
deviceManufacturer برند دستگاه
ip آی‌پی کاربر
clickAt زمان کلیک
appId شناسه اپ
appVersion نسخه اپ
uniqueId شناسه یکتای دستگاه
installationId شناسه نصب یا دستگاه
installSource منبع نصب
installAt زمان نصب
connection نوع اتصال


برای مثال به کال‌بک زیر توجه کنید:

عکس مربوطه


محدوده اتریبیوشن

آخرین قسمت هم تعیین محدوده اتریبیوشن است. این اقدام برای جلوگیری از تقلب در شمارش انجام می‌شود. شما می‌توانید تعداد ساعاتی که بین کلیک و نصب برای شما قابل قبول است را مشخص کنید.


آمار ترکر

با کلیک روی هر ترکر می‌توانید جزئیات آن را به صورت لحظه‌ای مشاهده کنید.

عکس مربوطه عکس مربوطه

نمودارهای آماری:

  • رد شده: تعداد کل نصب‌هایی که چابک غیر واقعی تشخیص داده است. در این نمودار می‌توانید سه مورد از عواملی که منجر به رد شده‌اند را در ماه جاری مشاهده کنید. خارج از محدوده همان محدوده اتریبیوشن یا زمان قابل قبولی که بین کلیک و نصب تعیین کرده‌اید. عامل بعدی کوتاه بودن فاصله بین نصب و کلیک است. عامل آخر نصب نامعتبر است که به معنی عدم تطابق امضاهای کاربر در کلیک و نصب می‌باشد.

  • بازدید: درصد کاربرانی که از کمپین نصب مورد نظر آمده‌اند به تفکیک بازدید آن‌ها

  • حذف: تعداد حذف‌های یک کمپین در ماه جاری

  • سگمنت: در این قسمت تمام سگمنت‌هایی که کاربران با کمپین نصب مورد نظر جذب شده‌اند، به صورت هوشمند قابل مشاهده می‌باشند. با این قابلیت می‌توانید برای کاربران جدید خود هدف‌ تعیین کنید و از نتایج آن با خبر شوید.