داده‌های سفارشی کاربر

در این صفحه می‌توانید برای کاربرانتان اطلاعات، ویژگی‌ها (attributes) و تگ اضافه کنید. ثبت اطلاعات هر کاربر به تعامل شما با او کمک می‌کند طوری که می‌توانید پیام‌های شخصی‌سازی شده برایشان ارسال کنید.مدیریت اطلاعات کاربر (User Attributes)


شما می‌توانید اطلاعات و داده‌هایی که از کاربرانتان دارید را در پروفایل او مدیریت کنید و در تعامل با او از آن‌ها استفاده کنید.

عکس مربوطه


ثبت اطلاعات کاربر

شما می‌توانید اطلاعاتی که از کاربر دارید (مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن و …) را به طور دلخواه با استفاده از متد زیر، در پروفایل او ثبت کنید:

this.chabok.setUserAttributes({
        firstName: 'مهدی',
        lastName: 'یعقوبی',
        age: 19,
        gender: 'مرد'
      });

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل>جزئیات دستگاه>کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه

دریافت اطلاعات کاربر

برای دریافت اطلاعت کاربر متد زیر را فراخوانی کنید:

this.chabok.getInstallationId()

نکته: در نسخه‌های ۱.۴.۰ یا پایین‌تر از متد زیر استفاده کنید:

this.chabok.setUserAttributes({
        firstName: 'مهدی',
        lastName: 'یعقوبی',
        age: 19,
        gender: 'مرد'
      });


افزایش داده‌های کمیتی کاربر

شما می‌توانید داده‌های کمیتی کاربر را مانند بازدید از محصول یا صفحه‌ای، خرید آیتم خاصی و .. را به تعداد دلخواهتان افزایش دهید. برای این کار متد زیر را فراخوانی کنید:

this.chabok.incrementUserAttribute('visit_comedy_shows');مدیریت تگ‌ها


یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان Premium_User اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید:

this.chabok.addTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا اضافه کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

this.chabok.addTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

همچنین می‌توانید با استفاده از این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید:

this.chabok.addTag('TAG_NAME')
  .then(res => {
    alert('This tag was assign to ' + this.chabok.getUserId() + ' user');
    })
  .catch(_ => console.warn("An error happend adding tag ...",_));

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید:

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید:

this.chabok.removeTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا حذف کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

this.chabok.removeTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

نکته: برای حذف همه تگ‌های یک کاربر می‌توانید در متد بالا، جای نام تگ‌ها را خالی بگذارید.