امکانات‌ دیگر

چابک متناسب با نیاز شما امکانات دیگری را هم در اختیار شما می گذارد. در این صفحه می‌توانید از وضعیت اتصال سرور و کلاینت مطلع شوید. نشان‌های (Badge) اپ خود را کنترل کنید. شناسه‌های دستگاه و کاربر خود را از چابک دریافت نمایید. همچنین می‌توانید اطلاعات کاربران خود را مدیریت کنید.


ثبت اطلاعات کاربر

شما می‌توانید اطلاعاتی که از کاربر دارید (مانند نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن و …) را به طور دلخواه با استفاده از متد زیر، در پروفایل او ثبت کنید:

this.chabok.setUserInfo({
        firstName: 'مهدی',
        lastName: 'یعقوبی',
        age: 19,
        gender: 'مرد'
      });

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل>جزئیات دستگاه>کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه


دریافت شناسه دستگاه

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

this.chabok.getInstallationId()

دریافت شناسه کاربر

هر کاربر در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

this.chabok.getUserId()


وضعیت اتصال به سرور

برای دریافت از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن، باید یک listener به رویداد connectionStatus مانند زیر اضافه کنید:

const chabokEmitter = new NativeEventEmitter(NativeModules.AdpPushClient);

chabokEmitter.addListener(
  'connectionStatus',
    (status) => {
      if (status === 'CONNECTED') {
        //Connected to chabok
      } else if (status === 'CONNECTING') {
        //Connecting to chabok
      } else if (status === 'DISCONNECTED') {
        //Disconnected
      } else {
        // Closed
      }
  });


مدیریت نشان‌ها (Badge)

اگر می‌خواهید شماره badge برنامه خود را بازنشانی کنید، با روش زیر می‌توانید:

this.chabok.resetBadge()

نکته: با توجه به حجم زیاد مجوزهای نمایش نشان (Badge) روی آیکون اپ در اندروید،‌ می‌توانید از این قسمت هر کدام از آن‌ها را با اختیار خودتان بردارید.