امکانات‌ چابک

مدیریت تگ ها

یکی از مهمترین ابزارهای دسته‌بندی کاربران، استفاده از Tag می باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت دسته‌بندی کرده و بر اساس جنسیت آنها پیام خاصی را ارسال کنید و یا کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند، یک Tag با عنوان Premium_User به آنها اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید :

this.chabok.addTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا اضافه کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

this.chabok.addTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

همچنین می‌توانید با استفاده از این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید :


this.chabok.addTag('TAG_NAME')
  .then(res => {
    alert('This tag was assign to ' + this.chabok.getUserId() + ' user');
    })
  .catch(_ => console.warn("An error happend adding tag ...",_));

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید :

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید :

this.chabok.removeTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا حذف کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

this.chabok.removeTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

مدیریت نشان‌ها (Badge)

اگر می‌خواهید شماره badge برنامه خود را بازنشانی کنید، با روش زیر می‌توانید:

this.chabok.resetBadge()

نکته: با توجه به حجم زیاد مجوزهای نمایش نشان (Badge) روی آیکون اپ،‌ می‌توانید از این قسمت هر کدام از آن‌ها را با اختیار خودتان بردارید.

اتصال با سرور

برای دریافت از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن، باید یک listener به رویداد connectionStatus مانند زیر اضافه کنید:

const chabokEmitter = new NativeEventEmitter(NativeModules.AdpPushClient);

chabokEmitter.addListener(
  'connectionStatus',
    (status) => {
      if (status === 'CONNECTED') {
        //Connected to chabok
      } else if (status === 'CONNECTING') {
        //Connecting to chabok
      } else if (status === 'DISCONNECTED') {
        //Disconnected
      } else {
        // Closed
      }
  });

شناسه دستگاه در چابک

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

this.chabok.getInstallationId()

مدیریت اطلاعات کاربر

شما با دو متد زیر می‌توانید اطلاعات کاربر را تنظیم و دریافت کنید.

 • متد setUserInfo برای تنظیم اطلاعات کاربر:
this.chabok.setUserInfo({
 firstname: 'ahmad',
 lastname: 'mirzaee',
 email: 'ahmad.m@gmail.com',
 age: 17
})
 • متد getUserInfo برای دریافت اطلاعات کاربر:
this.chabok.getUserInfo()