لیست تغییرات کتابخانه

نسخه ۱.۰.۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

تغییرات

 • افزودن متد unregister
 • افزودن متد resetBadge
 • افزودن متدهای addTags و removeTags
 • افزودن متد جدید init برای مقداردهی اولیه
 • افزودن متدهای getUserId و getInstallationId
 • افزودن متد track برای رصد تعامل کاربر
 • افزودن متد setDevelopment برای تغییر محیط چابک (آزمایشی و عملیاتی)
 • حل مشکل عدم وجود data
 • حل مشکل کرش کردن ریلد فایل js در بریج آی‌او‌اس

ارتقا

 • تغییر امضای unsubscribe به unSubscribe
 • تغییر امضای متد publish به گرفتن object با {‘content’,’userId’,’channel’,’data’}.