راه‌اندازی چابک

تغییرات لازم در فایل manifest

در پروژه react-native خود در بخش اندروید تغییرات ذیل را اعمال کنید: ۱. کدهای زیر را به فایل AndroidManifest.xml پروژه اضافه کنید:

دربخش مجوز‌ها موارد زیر را اضافه کرده و نام کلاس Application خود را نیز بجای YOUR_APPLICATION_CLASS_NAME وارد کنید. عبارت YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID را با نام پکیج برنامه خود جایگزین کنید.


<manifest
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID">

  <permission
    android:name="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID.permission.C2D_MESSAGE"
    android:protectionLevel="signature"/>

  <uses-permission android:name="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID.permission.C2D_MESSAGE" />

  <application
    android:name=".YOUR_APPLICATION_CLASS_NAME"
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme">

...

  </application>

۲. کلاس رسیور PushMessageReceiver که نحوه ایجاد آن در بخش پیام چابک توضیح داده شده را نیز به پروژه خود اضافه نمایید.


<receiver android:name="PushMessageReceiver">
  <intent-filter>
    <category android:name="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID"/>
    <action android:name="com.adpdigital.push.client.MSGRECEIVE"/>
  </intent-filter>
</receiver>

۳. رسیور GcmReceiver را به ترتیب زیر تعریف کنید تا بتوانید نوتیفیکیشن‌هایی که از طریق سرور‌های گوگل ارسال می شوند را نیز دریافت کنید.


<receiver
  android:name="com.google.android.gms.gcm.GcmReceiver"
  android:enabled="true"
  android:exported="true"
  android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND">
    <intent-filter>
      <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" />
      <action android:name="com.google.android.c2dm.intent.REGISTRATION" />
      <category android:name="YOUR_APPLICATION_PACKAGE_ID" />
    </intent-filter>
</receiver>

مقداردهی اولیه

برای دریافت یا ارسال پیام از/به سرور چابک، لازم است یک نمونه از کلاس AdpPushClient بسازید و آن را مقداردهی نمایید. برای این منظور در متد onCreate کلاس Application کدهای زیر را اضافه کنید.


private AdpPushClient chabok = AdpPushClient.init(
  getApplicationContext(),
  YOUR_MAIN_ACTIVITY_CLASS.class,
  YOUR_APP_ID,
  YOUR_API_KEY,
  SDK_USERNAME,
  SDK_PASSWORD
); 

پارامترها

با استفاده از متد init یک نمونه از AdpPushClient مقدار دهی اولیه می شود. در این متد بجای پارامتر‌های YOUR_APP_ID, YOUR_API_KEY, SDK_USERNAME, SDK_PASSWORD مقادیر مربوط به حساب چابک خود را وارد نمایید. نحوه ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است.

نکته: ترکیب APP_ID/SENDERID به عنوان YOUR_APP_ID مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نمونه کد زیر تنظیمات مربوط به AdpPushClient تعریف شده است، شما کافیست بجای YOUR_MAIN_ACTIVITY_CLASS نام اکتیویتی اصلی (چابک به طور پیش‌فرض بعد از کلیک شدن روی نوتیفیکیشن، این اکتیویتی را باز می‌کند) خود را قرار دهید.


public class YourAppClass extends Application {

private AdpPushClient chabok = null;

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    initPushClient();
  }

  private synchronized void initPushClient() {
    if (chabok == null) {
      chabok = AdpPushClient.init(
        getApplicationContext(),
        YOUR_MAIN_ACTIVITY_CLASS.class,
        YOUR_APP_ID,
        YOUR_API_KEY,
        SDK_USERNAME,
        SDK_PASSWORD
        );
    }
  }
  
  @Override
  public void onTerminate() {
    if (chabok != null)
      chabok.dismiss();

    super.onTerminate();
  }
}

متد dismiss

در متد onTerminate کلاس اپلیکیشن که در واقع آخرین فراخوانی در چرخه حیات این کلاس است، متد dismiss از کلاینت چابک را فراخوانی نمایید تا منابع در اختیار آزاد شوند. واضح است بعد از فراخوانی این متد دیگر نمی توان از نمونه جاری کلاینت استفاده کرد و باید دوباره نمونه‌سازی کنید.


@Override
public void onTerminate() {
  chabok.dismiss();
  super.onTerminate();
}