راه‌اندازی چابک

مراحل راه‌اندازی چابک

برای راه‌اندازی چابک باید دو مرحله زیر را به ترتیب انجام دهید:

۱. مقداردهی اولیه

۲. ثبت کاربر

نکته :‌ تمامی متدهایی که در این بخش بیان می‌شود باید تنها یک بار فراخوانی شود.

۱- مقدار‌دهی اولیه

در ابتدا برای اندروید در فایل MainApplication.java کد زیر اضافه نمایید:

public class YourAppClass extends Application {

private AdpPushClient chabok = null;

  @Override
  public void onCreate() {
    super.onCreate();
    if (chabok == null) {
          chabok = AdpPushClient.init(
            getApplicationContext(),
            MainActivity.class,
            "YOUR_APP_ID/SENDER_ID",
            "YOUR_API_KEY",
            "SDK_USERNAME",
            "SDK_PASSWORD"
            );
        }
  }

  @Override
  public void onTerminate() {
    if (chabok != null)
      chabok.dismiss();

    super.onTerminate();
  }
}

برای ارتباط با سرور چابک، لازم است یک نمونه از کلاس chabok.AdpPushClient بسازید و آن را مقدار‌دهی کنید. فراخوانی این متد فقط یکبار کافی است. برای مقدار‌دهی اولیه می‌بایست از طریق متد init اطلاعات حساب چابک و تنظیمات اولیه را وارد نمایید. ایجاد حساب در بخش پیش‌نیازها توضیح داده شده است. در صورت داشتن حساب چابک هم می‌توانید این مقادیر را از پنل بخش تنظیمات قسمت دسترسی‌ و توکن‌ها بردارید. به قطعه کد زیر دقت کنید :

import { NativeEventEmitter, NativeModules } from 'react-native';
import chabok from 'react-native-chabok';

const options = {
 "appId": "APP_ID/GOOGLE_SENDER_ID",
 "apiKey": "API_KEY",
 "username": "USERNAME",
 "password": "PASSWORD"
};

this.chabok = new chabok.AdpPushClient();
this.chabok.init(options.appId, options.apiKey, options.username, options.password)
  .then((state) => {
    console.log(state);
    })
  .catch((error) => {
    console.log(error);
    });

متد setDevelopment

شما می‌توانید با استفاده از این متد (setDevelopment) محیط چابک را به sandbox یا production تغییر دهید:

this.chabok.setDevelopment(true);

نکته : به طور کلی چابک شامل ۲ محیط سندباکس و عملیاتی می‌باشد. حساب‌های رایگان چابک (تا ۳۰ هزار کاربر) بر روی محیط سندباکس و حساب‌های پریمیوم روی عملیاتی قرار می‌گیرند. مقدار true برای ‌devMode باعث اتصال به محیط سندباکس و مقدار false باعث اتصال به محیط عملیاتی ما می‌شود.

نکته :برای تغییر به محیط عملیاتی (setDevelopment(false)) باید از پنل بخش تنظیمات درخواست خود را ثبت نمایید تا پس از تایید، اطلاعات جدید حسابتان (AppId, APIKey, Username و Password) تعیین گردد.

۲- ثبت کاربر

با استفاده از متد register می‌توانید یک نام کاربری به هر کاربر اختصاص دهید. این متد شناسه کاربر را گرفته و کاربر را با آن شناسه روی سرور چابک ثبت‌نام می‌کند.

نکته : متد register باید فقط یک بار در طول اجرا اپلیکیشن فراخوانی شود.

this.chabok.register('USER_ID');

نکته امنیتی : مقدار USER_ID را هرگز به صورت خام در LocalStorage ذخیره نکنید، چون این مقدار شناسه معنادار می‌باشد و می‌توان با آن کاربر را روی چابک ثبت‌نام کرد. برای این منظور می‌توانید از متد زیر استفاده کنید که شناسه کاربر را به صورت رمزنگاری شده نگه‌می‌دارد:

this.chabok.getUserId()

نکته : متغیر USER_ID شناسه کاربر برای ثبت نام در چابک می‌باشد و ارسال پیام‌ به کاربران توسط همین شناسه‌ها و بدون استفاده از توکن یا شناسه گوشی، به سادگی امکان پذیر خواهد بود شناسه کاربری می تواند هر فیلد با ارزش و معنا‌دار برای کسب و کار شما باشد که کاربر خود را با آن شناسایی می‌کنید. شماره موبایل، کدملی، شماره حساب و یا ایمیل مثال‌هایی از شناسه‌های کاربری مناسب در موارد واقعی هستند.

نکته: کاراکترهای ‍#,+,*,\,/ و فاصله در USER_ID مجاز نیستند، همچنین طول این رشته نباید کمتر از ۳ و بیشتر از ۳۲ کاراکتر باشد.

نکته : در صورتی که مقداردهی اولیه و ثبت کاربر به درستی اعمال شده باشد، می‌توانید اطلاعات دستگاه متصل خود را در بخش مشترکین پنل چابک مشاهده کنید.

متد حذف کاربر

برای حذف دستگاه کاربر از سرور چابک می‌توانید از متد زیر استفاده کنید:

this.chabok.unregister()

پس از اتمام این مراحل شما می‌توانید با فراخوانی این رویدادها از اتصال دستگاه به چابک اطمینان یابید.