داده‌های سفارشی کاربر

در این صفحه می‌توانید برای کاربرانتان اطلاعات، ویژگی‌ها (attributes) و تگ اضافه کنید. ثبت اطلاعات هر کاربر به تعامل شما با او کمک می‌کند طوری که می‌توانید پیام‌های شخصی‌سازی شده برایشان ارسال کنید.مدیریت اطلاعات کاربر (User Attributes)


شما می‌توانید اطلاعات و داده‌هایی که از کاربرانتان دارید را در پروفایل او مدیریت کنید و در تعامل با او از آن‌ها استفاده کنید.

عکس مربوطه


ثبت اطلاعات کاربر

شما با دو متد زیر می‌توانید اطلاعات کاربر را ثبت و دریافت کنید.

 • متد setUserInfo برای تنظیم اطلاعات کاربر:
this.chabok.setUserInfo({
        firstName: 'مهدی',
        lastName: 'یعقوبی',
        age: 19,
        gender: 'مرد'
      });

پس از فراخوانی این متد و ثبت اطلاعات می‌توانید آن را در پنل>جزئیات دستگاه>کارت اطلاعات کاربر مانند زیر مشاهده کنید:

عکس مربوطه

دریافت اطلاعات کاربر

 • متد getUserInfo برای دریافت اطلاعات کاربر:
chabok.getUserInfo()مدیریت تگ‌ها


یکی از قوانین سگمنت، تگ یا همان برچسب‌گذاری کاربران می‌باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت برچسب‌گذاری کرده و به آن‌ها پیام خاصی را ارسال کنید و یا به کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند یک Tag با عنوان Premium_User اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید :

chabok.addTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا اضافه کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

chabok.addTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

همچنین می‌توانید با استفاده از این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید :


this.chabok.addTag(this.state.tagName)
        .then(({count}) => {
          alert(this.state.tagName + ' tag was assign to ' + this.getUserId() + ' user with '+ count + ' devices');
        })
        .catch(_ => console.warn("An error happend adding tag ..."));

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید :

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید :

chabok.removeTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا حذف کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

chabok.removeTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

نکته: برای حذف همه تگ‌های یک کاربر می‌توانید در متد بالا، جای نام تگ‌ها را خالی بگذارید.