مدیریت رویدادها

انتشار رویداد با داده‌های دلخواه

با متد زیر می توانید رویدادهای داخل برنامه را با نام و داده دلخواه منتشر کنید:

chabok.publishEvent(EVENT_NAME, {
live: false
}

دریافت رویداد

به منظور دریافت رویدادها شما ابتدا باید با استفاده از متد subscribeEvent بر روی رویداد عضو شوید.


chabok.subscribeEvent(EVENT_NAME) // public event
chabok.subscribeEvent(EVENT_NAME, installationId) // private event
chabok.subscribeEvent(EVENT_NAME, installationId, live)

نکته : با فراهم آوردن مقدار installationId شما تنها رویدادهایی که از آن دستگاه ارسال می‌شود را دریافت خواهید کرد. توجه داشته باشید که این مقدار را می‌توانید با استفاده از متد getInstallationId دریافت نمایید.

سپس با دادن نام رویداد از متد زیر آن‌ها را دریافت نمایید:


chabok.on('EVENT_NAME', event => {
  // Called When PushClientManager has been received new event from server
  console.log(`${event.content} - ${event.createdAt}`)
})

غیر فعال کردن دریافت یک رویداد

برای غیرفعال کردن یک رویداد کافی است متد unSubscribeEvent را که با دو امضای مختلف وجود دارد را بر اساس نیاز خود فراخوانی نمایید.


chabok.unSubscribeEvent(EVENT_NAME) // public event
chabok.unSubscribeEvent(EVENT_NAME, installationId) // private event