امکانات‌ چابک

مدیریت تگ ها

یکی از مهمترین ابزارهای دسته‌بندی کاربران، استفاده از Tag می باشد. به عنوان مثال می‌توانید کاربران خود را بر اساس جنسیت دسته‌بندی کرده و بر اساس جنسیت آنها پیام خاصی را ارسال کنید و یا کاربرانی که از پرداخت درون برنامه‌ای شما استفاده می‌کنند، یک Tag با عنوان Premium_User به آنها اختصاص دهید.

افزودن تگ

با استفاده از متد زیر، شما می‌توانید به کاربر فعلی یک Tag اختصاص دهید :

chabok.addTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا اضافه کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

chabok.addTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

همچنین می‌توانید با استفاده از این متد، از افزودن و یا خطا در عملیات با خبر شوید :


this.chabok.addTag(this.state.tagName)
        .then(({count}) => {
          alert(this.state.tagName + ' tag was assign to ' + this.getUserId() + ' user with '+ count + ' devices');
        })
        .catch(_ => console.warn("An error happend adding tag ..."));

اگر عملیات افزودن تگ با موفقیت انجام شود، می‌توانید از طریق پنل چابک، تگ اضافه شده به کاربر را در بخش مشترکین همانند تصویر زیر مشاهده کنید :

مشترک چابک

حذف تگ

با استفاده از متد زیر، می‌توانید یک Tag خاص از کاربر فعلی را حذف کنید :

chabok.removeTag("Premium_User")

اگر هم می‌خواهید به کاربرتان چند Tag یکجا حذف کنید، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

chabok.removeTags("Premium_User", "Male", "Teenage")

اتصال با سرور

برای اطلاع از وضعیت آنلاین یا آفلاین بودن،میتوانید از متد زیر استفاده کنید:

connecting: دریافت وضیت در حال اتصال

chabok.on('connecting', _ => {status = 'Connecting ...'}); 

connected: دریافت وضعیت اتصال برقرار شده است

chabok.on('connected', _ => {status = 'connected ...'}); 

disconnected: دریافت وضعیت اتصال قطع شده است

chabok.on('disconnected', _ => {status = 'disconnected ...'}); 

closed: دریافت وضعیت اتصال بسته شده است

chabok.on('closed', _ => {status = 'closed ...'}); 

error: رویداد دریافت خطا‌ها

chabok.on('error', _ => {status = 'error ...'}); 

شناسه دستگاه در چابک

هر دستگاه در سرویس چابک دارای یک شناسه منحصر به فرد می‌باشد، برای دسترسی به این شناسه می‌توانید متد زیر را فراخوانی کنید:

chabok.getInstallationId()

مدیریت اطلاعات کاربر

شما با دو متد زیر می‌توانید اطلاعات کاربر را تنظیم و دریافت کنید.

 • متد setUserInfo برای تنظیم اطلاعات کاربر:
chabok.setUserInfo({
 firstname: 'ahmad',
 lastname: 'mirzaee',
 email: 'ahmad.m@gmail.com',
 age: 17
})
 • متد getUserInfo برای دریافت اطلاعات کاربر:
chabok.getUserInfo()