نصب چابک

افزودن کتابخانه

برای نصب از طریق npm یا yarn:

npm install chabokpush-rn --save

یا

yarn add chabokpush-rn

بعد از نصب دستور زیر را اجرا کنید:

react-native link chabokpush-rn

برای دریافت اطلاعات دستگاه از طریق npm یا yarn:

npm install react-native-device-info --save

یا

yarn add react-native-device-info

بعد از نصب دستور زیر را اجرا کنید:

react-native link react-native-device-info

برای تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن از طریق npm یا yarn (اختیاری):

npm install react-native-push-notification --save

یا

yarn add react-native-push-notification

بعد از نصب دستور زیر را اجرا کنید:

react-native link react-native-push-notification

نکته : دقت داشته باشید که چابک به طور پیش‌فرض توکن پوش نمی‌گیرد، بنابراین برای تنظیم پوش‌نوتیفیکیشن می‌توانید با استفاده از مستندات اندروید و آی‌اواس آن را روی پروژه خود پیاده‌سازی کنید.

نکته : در اندروید می‌بایست AndroidManifest.xml را به صورت دستی تغییر دهید.

نصب اندروید

دسترسی زیر را به AndroidManifest.xml اضافه کنید:

.....

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

<application ....>