نصب چابک

افزودن کتابخانه

کتابخانه چابک از طریق jcenter در دسترس است. برای این منظور ابتدا در فایل gradle اصلی پروژه، jcenter را بعنوان repository مطابق قطعه کد زیر اضافه نمایید:

buildscript {
 repositories {
  jcenter()
 }
}
 

سپس فایل build.gradle در مسیر app را بازکرده و در بخش dependencies خط زیر را اضافه نمایید:

dependencies {
  compile 'me.leolin:ShortcutBadger:1.1.18@aar'
  compile 'com.adpdigital.push:chabok-lib-VERSION'
}

نکته: برای اینکه نسخه کتابخانه‌ای که استفاده می‌کنید همواره آخرین نسخه باشد، می‌توانید به جای ‌VERSION از + استفاده نمایید.

آخرین نسخه فایل کتابخانه چابک از اینجا قابل دسترس می‌باشد. در انتها گزینه سینک را بزنید.

نکته: برای استفاده از سرویس جی‌سی‌ام گوگل لازم است خط زیر نیز در بخش dependencies اضافه شود:

dependencies {
  compile "com.google.android.gms:play-services-gcm:10.2.6" 
}

کتابخانه با قابلیت مکان‌یابی

چابک دارای دو کتابخانه استاندارد و با قابلیت مکان‌یابی می‌باشد. درصورتی که در برنامه خود نیاز به استفاده از موقعیت مکانی کاربر دارید لازم است از کتابخانه chabok-lib-geo-VERSION استفاده نمایید. باتوجه به اینکه در این کتابخانه از سرویس فیوز گوگل استفاده شده است لذا لازم است تا تغییرات زیر نیز در قسمت ‌‌‌dependencies اعمال شود:

dependencies {
  compile 'com.google.android.gms:play-services-location:10.2.6'
  compile 'com.adpdigital.push:chabok-lib-geo-VERSION'

}