مدیریت اعلان‌ها

تنظیم نمایش اعلان

کلاینت چابک به طور پیش‌فرض برای پیام‌های دریافتی اعلان (نوتیفیکیشن) نمایش می‌دهد. درصورت تمایل به تنظیم نمایش اعلان‌ها، کد مورد نظر خود را می‌توانید به کلاینت اضافه کنید. برای این منظور لازم است یک شیء از نوع NotificationHandler نمونه سازی کنید، مانند قطعه کد زیر:

NotificationHandler myHandler = new NotificationHandler() {

  @Override
  public Class getActivityClass(ChabokNotification chabokNotification) {
  // return preferred activity class to be opened on this message's notification
  return YOUR_MAIN_ACTIVITY_CLASS.class;
  }

  @Override
  public boolean buildNotification(ChabokNotification chabokNotification, NotificationCompat.Builder builder) {
  // use builder to customize the notification object
  // return false to prevent this notification to be shown to the user, otherwise true
  return false;
  }
};

chabok.addNotificationHandler(myHandler);

در متد buildNotification با پارامترهای ورودی متد یعنی ChabokNotification و NotificationCompat.Builder می‌توانید اعلان دریافتی را به دلخواه تغییر داده و درباره نمایش آن تصمیم بگیرید. در صورتی که مقدار بازگشتی از این متد true باشد، کتابخانه با توجه به تنظیمات مربوطه اعلان را نمایش می‌دهد ولی اگر مقدار بازگشتی false باشد بدین معنی است که شما خود نمایش را به عهده می‌گیرید.